Cementiris

Cementiri de Sant Cebrià, vista desde l'exterior

Els dies 1 i 2 de novembre el cementiri està obert, la resta de dies està tancat al públic. La gent que disposa d’un nínxol disposa d’una clau per poder accedir. En cas de no disposar-ne, l’Ajuntament la facilita previ lliurament de l’original del DNI en concepte de dipòsit, document que serà retornat el moment del retorn de la clau.

 

Informació

Prova mapa