Cementiris

Cementiri-vallgorguina_0016

Horaris

Els familiars dels difunts que disposen d’un nínxol tenen una clau per poder-hi accedir. En cas de no disposar-ne, l’Ajuntament la facilita previ lliurament de l’original del DNI en concepte de dipòsit, document que serà retornat en el moment del retorn de la clau.

Informació

Prova mapa