Empreses

Informació

 • Empresa: Funerària Rovira S.L.
 • Contacte: Joan Rovira Grau
 • Càrrec: Gerent
 • Adreça: Horta Sobirana, 2
 • Població: 43400 Montblanc
 • Província: Tarragona
 • NIF: B-43999275
 • Telèfon: 97 786 01 41 / 97 786 07 52
 • Fax: 97 786 01 87
 • Correu electrònic: montblanc@macmobles.com
 • Pàgina web: www.macmobles.com

Prova mapa