Crematoris

El crematori municipal de Terrassa està dotat de 3 forns d’incineració d’última generació (2 públics i 1 intern) que permeten donar servei a Terrassa i a altres poblacions.

Es tracta d’un edifici de disseny amb una particular entrada de llum natural a través d’un pati interior enjardinat. Va ser inaugurat l’any 1999 i és obra de l’arquitecte Francesc Badia i Armengol.

Aquest equipament ofereix a les famílies un ampli vestíbul, una còmoda sala de comiat prèvia a la incineració, i una sala d’espera íntima i acollidora.

L’any 2018 Funerària va dur a terme un projecte per a la renovació del sistema de forns crematoris. El projecte va implicar la substitució de dos dels tres forns existents i la instal·lació d’un sistema de filtres. La planificació va contemplar també la remodelació de les instal·lacions del crematori amb obra civil.

Les noves unitats de cremació són més modernes i funcionals. Els avanços que incorporen permeten reduir el temps d’incineració, i com a conseqüència, augmentar el nombre de cremacions per dia i donar un servei més àgil i eficient. En l’àmbit operatiu, la tecnologia que fan servir facilita el seguiment més exacte i continu del procés. Per tant, amb aquesta iniciativa, Funerària fa una aposta per l’eficàcia i la garantia d’optimització de l’atenció a les famílies.

Els nous forns també són més sostenibles, seguint la línia de compromís amb el medi ambient que manté l’empresa municipal, ja que incorporen un sistema de filtres.

Informació

Prova mapa